მიზნები და ამოცანები

"ახალგაზრდული კავშირის" მიზნები და ამოცანები

  •  „სსცეფ“–ს გაუწიოს დახმარება ყველა იმ კანონით დადგენილ საქმიანობაში, რომელსაც ეს უკანასკნელი ახორციელებას, ხელი შე უწყოს და უშუალო მონაწილეობა მიიღოს „სსცეფ“–ის მიერ დასახული ამოცანების შესრულებაში.
  •  შექმნას სპორტცეკვების განვითარებისა და ათლეტების მაღალკვალიფიციურობითვის აუცილებელი გარემო
  •  დაეხმაროს „სსცეფ“–სა და მის წევრებს პროფესიულ და ორგანიზაციულ განივთარებაში.
  •  საქართველოში სპორტცეკვების განვითარებასა და პოპულარიზაციაზე ზრუნვა.
  •  „სსცეფ“–თან ერთად უშუალო მონაწილეობის მიღება ყველა დონის ადგილობრივ თუ საერთაშორისო შეჯიბრების ორგანიზებაში.
  •  „სსცეფ“–ის წევრთა და სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სემინარების, კონფერენციებისა და ღია გაკვეთილებს ორგანიზება.  
  • „ სსცეფ“–ის წევრთათვის სხვადასხვა სახის სოციალური ღონისძიებების ორგანიზება.
სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili