მიზნები და ამოცანები

"ახალგაზრდული კავშირის" მიზნები და ამოცანები

  •  „სსცეფ“–ს გაუწიოს დახმარება ყველა იმ კანონით დადგენილ საქმიანობაში, რომელსაც ეს უკანასკნელი ახორციელებას, ხელი შე უწყოს და უშუალო მონაწილეობა მიიღოს „სსცეფ“–ის მიერ დასახული ამოცანების შესრულებაში.
  •  შექმნას სპორტცეკვების განვითარებისა და ათლეტების მაღალკვალიფიციურობითვის აუცილებელი გარემო
  •  დაეხმაროს „სსცეფ“–სა და მის წევრებს პროფესიულ და ორგანიზაციულ განივთარებაში.
  •  საქართველოში სპორტცეკვების განვითარებასა და პოპულარიზაციაზე ზრუნვა.
  •  „სსცეფ“–თან ერთად უშუალო მონაწილეობის მიღება ყველა დონის ადგილობრივ თუ საერთაშორისო შეჯიბრების ორგანიზებაში.
  •  „სსცეფ“–ის წევრთა და სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სემინარების, კონფერენციებისა და ღია გაკვეთილებს ორგანიზება.  
  • „ სსცეფ“–ის წევრთათვის სხვადასხვა სახის სოციალური ღონისძიებების ორგანიზება.
სიახლენი
Batumi World Open - 2017

Batumi World Open - 2017

XII მსოფლიო ღია რეიტინგული შეჯიბრებები 

"ბათუმი - 2017 " .  

13.06.2017 იხილე...
კავკასიის თასი 2017

კავკასიის თასი 2017

XXII მსოფლიო ღია რეიტინგული შეჯიბრებები

და საქართველოს 2017 წლის ეროვნული ჩემპიონატი

12.04.2017 იხილე...

პრეს-რელიზი #2016-07

პრეს-რელიზი #2016-07

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2016 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

30.12.2016 იხილე...
 
კალენდარი
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili