მუხლი 40. დასკვნითი დებულებები

1. თუ ნებისმიერი მიზეზით ბათილად გამოცხადდა წინამდებარე წესდების ერთი ან მეტი დებულება , ეს არ გამოიწვევს მთლიანად წესდების ბათილობას . ასეთ შემთხვევაში დანარჩენი დებულებები ძალაში რჩება ბათილი დებულებების გარეშე ;

2. სსცეფ - გამგეობა (პრეზიდიუმი) მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას ნებისმიერ საკითხზე , რაც არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე წესდებაში და ფორს მაჟორის შემთხვევებში ;

3. წინამდებარე წესდება ახალი რედაქციით მიღებულ იქნა სსცეფ - საერთო კრებაზე (ყრილობაზე) 201 4 წლის 0 9 თებერვალს და ძალაში შევა მისი მარეგისტრირებელ ორგამოში რეგისტრაციის შემდეგ ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili