მუხლი 39. ფედერაციის ლიკვიდაცია/რეორგანიზაცია

1. სსცეფ - ლიკვიდაცია / რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება საჭიროებს სსცეფ - ყველა წევრის 2/3 -ის დასწრებას საერთო კრებაზე (ყრილობაზე) , რომელიც სპეციალურად ამ მიზნით იქნება მოწვეული;

2. სსცეფ - ლიკვიდაციის ( გაუქმების) შემთხვევაში , საერთო კრებამ ( ყრილობამ) უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება აქტივების განკარგვაზე ხმათა 2/3- ის საფუძველზე ;

3. ინფორმაცია ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს . ლიკვიდაცია/რეორგანიზაცია ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით . ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის დროს უნდა დამთავრდეს მიმდინარე საქმეები , დადგინდეს მოთხოვნები , დარჩენილი ქონება გამოიხატოს ფულში და დაკმაყოფილდნენ კრედიტორები ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili