მუხლი 37. შეჯიბრებები

1. სსცეფ უფლებამოსილია ორგანიზება და კოორდინაცია გაუწიოს მის ტერიტორიაზე გამართულ შემდეგ ოფიციალურ შეჯიბრებს :

1. საქართველოს ჩემპიონატს ყველა ქვეჯგუფში და კლასში ;

2. საქართველოს თასს ;

3. მოყვარულ და პროფესიონალ მოცეკვავეთა შეჯიბრებებს ;

4. WDSF- ის ლიცენზიით საქართველოში ჩატარებულ საერთაშორისო შეჯიბრებებს ;

2. სსცეფ - გამგეობა ( პრეზიდიუმი ) თავის წევრებს გადასცემს 37.1 მუხლში აღნიშნული შეჯიბრებ ებ ის ორგანიზების ლიცენზიას , სსცეფ - მიერ დადგენილი დებულების საფუძველზე ;

3. სსცეფ არ ჩაატარებს საერთაშორისო შეჯიბრებებს და არ დაამყარებს სპორტულ კონტაქტებს ფედერაციებთან ან ასოციაციებთან , რომლებიც არ არიან WDSF- ის წევრები . ასევე არ მოიწვევს მოცეკავეებს , ათლეტებს და მსაჯებს იმ კლუბებიდან , რომლებიც არ ეკუთვნიან შესაბამის ქვეყანაში WDSF- ის წევრ ფედერაციაში ( ასოციაციაში ) გაწევრიანებულ სპორტულ კლუბს ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili