მუხლი 38. უფლებები

1. სსცეფ არის პირველადი მფლობელები ყველა უფლების , შესაბამისი იურისდიქციის ფარგლებში სპორტულ ცეკვებთან დაკავშირებულ შეჯიბრებებსა და სხვა ღონისძიებებთან , შინაარსის , დროის , ადგილისა და კანონის ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე . ეს უფლებები სხვასთან ერთად მოიცავს , ყველანაირი სახის ფინანსურ უფლებებს , აუდიო და რადიო ჩანაწერებს , რეპროდუქციის და მაუწყებლობის უფლებებს , გამოყენებული ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების უფლებებს , მარკეტინგისა და სარეკლამო უფლებებს , არამატერიალურ უფლებებს , როგორიცაა ემბლემები და უფლებები , რომლებიც წარმოიქმნება საავტორო უფლების შესახებ კანონის ფარგლებში ;

2. სსცეფ - გამგეობა (პრეზიდიუმი) იღებს გადაწყვეტილებას , თუ როგორ და რა მასშტაბით გამოიყენოს ეს უფლებები და შეიმუშაოს სპეციალური წესები ამისათვის . გამგეობა (პრეზიდიუმი) გადაწყვეტს ეს უფლებები ექსკლუზიურად იქნება გამოყენებული თუ მესამე მხარესთან ერთობლიობაში ან მთლიანად მესამე მხარის საშუალებით .

3. სსცეფ - გამგეობას (პრეზიდიუმს) შეუძლია მიანიჭოს შეჯიბრებების და სსცეფ - სხვა ღონისძიებების გამოსახულების , ხმისა და საინფორმაციო მონაცემების გავრცელების უფლებამოსილება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში , შინაარსის , დროის , ადგილის , ტექნიკური და უფლებრივი შეზღუდვის გარეშე .

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili