მუხლი 7. წევრობის შეჩერება

1. წევრობის შეჩერებაზე უფლებამოსილება გააჩნია სსცეფ - გამგეობას (პრეზიდიუმს) ; მას შეუძლია დაუყოვნებლივ შეუჩეროს წევრობა იმ წევრს , რომელიც სერიოზულად და გამუდმებით არღვევს თავის ვალდებულებებს ;

2 . წევრობის შეჩერება იწვევს წევრის სტატუსიდან გამომდინარე უფლებების დაკარგვას . გამგეობამ შეიძლება სხვა დამატებითი ფინანსური სანქციებიც დააკისროს მას ;

3 . წევრებს , რომლებიც 1 წლის განმავლობაში არ მონაწილეობენ სსცეფ - ეგიდით ჩატარებულ არცერთ შეჯიბრში და ღონისძიებაში ( ჩემპიონატებში , თასის გათამაშებაში და რეიტინგულ შეჯიბრებებში ) , მათ დროებით შეუჩერდებათ ხმის უფლება , მანამ , სანამ ისინი არ შეასრულებენ თავიანთ ვალდებულებებს ამასთან დაკავშირებით ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili