მუხლი 4. ფედერაციაში გაწევრიანების წესი

1. სსცეფ - გამგეობას (პრეზიდიუმს) შეუძლია წევრის მიღება ან წევრობის შეჩერება , ხოლო სსცეფ - საერთო კრებას (ყრილობას) შეუძლია წევრის გარიცხვა ;

2. სსცეფ - წევრები არიან :

1. რეგიონალური ფედერაციები ;

2. სპორტული ცეკვების კლუბები;

3. ფედერაციასთან არსებული ასოციაციები , გაერთიანებები და კავშირები ;

4. ინდივიდუალური წევრები;

3 . სსცეფ - ში გაწევრიანების მსურველმა სუბიექტმა შესაბამისი წერილობითი განცხადებით უნდა მიმართოს სსცეფ - გამგეობას (პრეზიდიუმს) ;

4 . ახალი წევრი მიიღებს წევრობის უფლებებსა და მოვალეობებს სსცეფ - ში გაწევრიანებ ის-თანავე . მის დელეგატებს გააჩნიათ ხმის მიცემის უფლება და შეუძლიათ არჩეულ იყვნენ ნებისმიერ თანამდებობაზე - დადგენილი წესით ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili