მუხლი 5. წევრთა უფლებები

სსცეფ - წევრებს გააჩნიათ შემდეგი უფლებები :

1. წინასწარ გაეცნონ ყრილობის დღის წესრიგს , მიიღონ ყრილობაზე დასწრების

შეტყობინება განსაზღვრულ ვადაში , მონაწილეობა მიიღონ ყრილობის მუშაობაში და ისარგებლონ ხმის მიცემის უფლებით ;

2. შეიმუშავონ წინადადებები ყრილობის დღის წესრიგში ჩასართავად ;

3. დაასახელონ კანდიდატები და არჩეულ იყვნენ სსცეფ - ყველა ორგანოში ;

4. გაეცნონ ინფორმაციას სსცეფ - საქმიანობის შესახებ , სსცეფ - ოფიციალური პირების მეშვეობით ;

5. მიიღონ მონაწილეობა სსცეფ - ეგიდით გამართულ შეჯიბრებებში და სხვა ოფიციალურ ღონისძიებებში ;

6. ისარგებლონ სსცეფ - წესდებით , დებულებებით , რეგულაციებით, ინსტრუქციებითა და გადაწყვეტილებებით მინიჭებული ყველა სხვა უფლებით ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili