მუხლი 6. წევრთა ვალდებულებები

სსცეფ - თითოეული წევრი ვალდებულია :

1. მიიღოს მონაწილეობა სსცეფ - ეგიდით გამართულ სპორტცეკვების შეჯიბრებებში ;

2. გადაიხადოს წლიური საწევრო შესატანი ;

3. დაიცვას სსცეფ - და WDSF - ის წესდებები , დებულებები , რეგულაციები , შეჯიბრის წესები და ასევე უზრუნველყოს მათი დაცვა მისი წევრების მიერ ;

4. აცნობოს სსცეფ - თავისი წესდების , დებულებების , ოფიციალურ პირთა სიის , ხელმოწერისა და სამართლებრივი ხელშეკრულებების გაფორმების უფლებამოსილების მქონე პირების შემადგენლობაში ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ;

5. დაიცვას ლოიალობის , პატიოსნების და სპორტული ეთიკის ნორმები და ფედერაციის მიერ მიღებული ყველა დებულება და ნორმატიული აქტი ;

6. შეასრულოს წინამდებარე წესდებიდან და სსცეფ - სხვა დებულებებიდან , ინსტრუქციებიდან და გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე ვალდებულებები ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili