მუხლი 8. წევრის სტატუსის ჩამორთმევა (გარიცხვა)

1. სსცეფ - საერთო კრებას ( ყრილობას ) შეუძლია გარიცხოს წევრი :

1.1. თუ ის დაარღვევს სსცეფ - სადმი ნაკისრ ფინანსურ ვალდებულებებს ;

1.2. თუ ის სერიოზულად დაარღვევს სსცეფ - და / ან WDSF - ის წესდებებს , დებულებებს , რეგულაციებს , დირექტივებს და გადაწყვეტილებებს ;

2. ხმის უფლების მქონე წევრების 2/3- ის დასწრება საერთო კრებაზე ( ყრილობაზე ) აუცილებელია გარიცხვის ძალაში შესვლისთვის ;

3. წევრის გარიცხვის გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული საერთო კრებაზე ( ყრილობაზე ) დამსწრე დელეგატების ხმების 3/4– ით .

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili