მუხლი 16. საერთო კრების (ყრილობის) გადაწყვეტილებები

1. თუ წინამდებარე წესდებით სხვაგვარად არ დადგინდება , გადაწყვეტილებები მიიღება ხმის მიცემის უფლების მქონე წევრთა უმრავლესობით . დათვლილი ხმების რიცხვი გადაწყვეტს უმრავლესობას . არასწორად შევსებული ან შეუვსებელი საარჩევნო ბიულეტენები უგულებელყოფილი იქნება ;

2. ყველა გადაწყვეტილება , რომელიც მოითხოვს კენჭისყრას , უნდა იქნეს მიღებული ხელის ( ან მანდატის ) აწევით . იმ შემთხვევაში , თუ ხელის აწევით არ გამოიკვეთა წინადადების სასარგებლოდ აშკარა უმრავლესობა , წევრების გამოძახება მოხდება ანბანის მიხედვით ან ხმებს დაითვლის ხმების დამთვლელი კომისია;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili