მუხლი 14. უფლებამოსილებათა ფარგლები

ფედერაციის საერთო კრებას ( ყრილობას) გააჩნია შემდეგი უფლებები :

1. სსცეფ - წესდებისა და მისი გამოყენების მარეგულირებელი დებულებების და საერთო კრების (ყრილობის) რეგლამენტის დამტკიცება და მათში ცვლილებების შეტანა ;

2. ოქმის შესამოწმებლად და დასამტკიცებლად სამი წევრის დანიშვნა ;

3. სსცეფ - პრეზიდენტის და გამგეობის (პრეზიდიუმის) წევრების არჩევა ;

4. დამკვირვებლების დანიშვნა ;

5. ფინანსური ანგარიშის დამტკიცება ;

6. ბიუჯეტის დამტკიცება ;

7. სამოქმედო ანგარიშის დამტკიცება ;

8. სსცეფ - გამგეობის (პრეზიდიუმის) მიერ წარდგენილი დამოუკიდებელი აუდიტორის დანიშვნა , ან სსცეფ-ს სარევიზიო კომისიის არჩევა;

9. საწევრო შენატანების განსაზღვრა ;

10. სსცეფ - გამგეობის (პრეზიდიუმის) მიერ წარდგენილი საპატიო პრეზიდენტის და საპატიო წევრის წოდებების მინიჭება ;

11. წევრის გარიცხვა ;

12. სსცეფ - რომელიმე ორგანოს ერთი ან მეტი წევრისათვის მანდატის ჩამორთმევა ;

13. სსცეფ - ლიკვიდაცია/რეორგანიზაცია ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili