მუხლი 15. საერთო კრების (ყრილობის) ქვორუმი

1. საერთო კრება ( ყრილობა) უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილებები , თუ მას ესწრება ხმის მიცემის უფლების მქონე წევრთა უბრალო უმრავლესობა (50% + 1);

2. თუ ქვორუმი არ იქნება მიღწეული , საერთო კრება ( ყრილობა) გადაიდება 24 საათით , იგივე დღის წესრიგით ;

3. გადადებულ ყრილობაზე ქვორუმი არ მოითხოვება , თუ დღის წესრიგში შეტანილი არაა საკითხი სსცეფ - წესდებაში ცვლილებების შეტანის , პრეზიდენტის და გამგეობის (პრეზიდიუმის) არჩევის , სსცეფ - ორგანოს ერთი ან მეტი წევრის გათავისუფლების , სსცეფ - ს წევრთა გარიცხვის ან სსცეფ - ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის შესახებ ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili