მუხლი 26. გადაწყვეტილებები

1. სსცეფ - გამგეობას (პრეზიდიუმს) არა აქვს უფლება გამართოს ოფიციალური განხილვები და მიიღოს გადაწყვეტილებები , თუ სხდომას არ ესწრება წევრთა უბრალო უმრავლესობა (50% + 1);

2. სსცეფ - გამგეობა (პრეზიდიუმი) გადაწყვეტილებებს იღებს დამსწრე წევრთა უბრალო უმრავლესობით . თანაბარი ხმების შემთხვევაში გადამწყვეტია პრეზიდენტის ხმა . წერილობით ხმის მიცემა არ არის დაშვებული ;

3. სსცეფ - გამგეობის (პრეზიდიუმის) ნებისმიერ წევრს შეიძლება აეკრძალოს დებატებში მონაწილეობა , თუ არსებობს ამ წევრის სსცეფ - ნებისმიერ წევრთან მიმართებაში ინტერესთა კონფლიქტის წარმოშობის შესაძლებლობა ან რისკი ;

4. სსცეფ - გამგეობის (პრეზიდიუმის) გადაწყვეტილებები აისახება სხდომის ოქმში ;

5. სსცეფ - გამგეობის (პრეზიდიუმის) გადაწყვეტილებები ძალაში შედის მიღებისთანავე , თუკი გამგეობა (პრეზიდიუმი) სხვაგვარად არ განსაზღვრავს .

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili