მუხლი 24. სხდომები

1. სსცეფ - გამგეობის (პრეზიდიუმის) სხდომები ტარდება არანაკლებ ოთხჯერ წელიწადში ;

2. სსცეფ - გამგეობის (პრეზიდიუმის) სხდომებს იწვევს სსცეფ - პრეზიდენტი . თუ გამგეობის (პრეზიდიუმის) სულ მცირე 3 წევრი მოითხოვს სხდომის ჩატარებას , პრეზიდენტი ვალდებულია დანიშნოს სხდომა 21 დღის განმავლობაში ;

3. სსცეფ - გენერალური მდივანი ესწრება გამგეობის (პრეზიდიუმის) ყველა სხდომას და ადგენს სხდომის ოქმს ;

4 . სსცეფ - გამგეობის (პრეზიდიუმის) სხდომები არ ტარდება საჯაროდ . თუმცა გამგეობას (პრეზიდიუმს) შეუძლია სხდომაზე დასასწრებად მოიწვიოს მესამე მხარეები , მაგრამ მათ არ ექნებათ ხმის მიცემის უფლება და შეეძლებათ მხოლოდ აზრის გამოხატვა გამგეობის (პრეზიდიუმის) ნებართვით .

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili