მუხლი 19. რიგგარეშე საერთო კრება (ყრილობა)

1. სსცეფ - გამგეობას (პრეზიდიუმს) შეუძლია მოიწვიოს რიგგარეშე საერთო კრება ( ყრილობა) , თუკი დადგება პრეზიდენტის და გამგეობის (პრეზიდიუმის) წევრთა რიგგარე შე არჩევნების საკითხი ;

2. სსცეფ - ყველა წევრის არანაკლებ ორი მესამედის 2/3 მოთხოვნის საფუძველზე , რაც წერილობით სათანადოდ უნდა იყოს დასაბუთებული , სსცეფ - გამგეობა (პრეზიდიუმი) ალდებულია მოიწვიოს რიგგარეშე საერთო კრება ( ყრილობა) ასეთი მოთხოვნის წარდგენიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადაში ;

3. რიგგარეშე საერთო კრების ( ყრილობის) ჩატარების თარიღი , ადგილი, დრო და დღის წესრიგი წევრებს გაეგზავნებათ , რიგგარეშე საერთო კრების ( ყრილობის) ჩატარებამდე სულ მცირე ერთი თვით ადრე ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili