მუხლი 27. პრეზიდენტი

. პრეზიდენტი

1. სსცეფ - პრეზიდენტი არის სსცეფ - წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი ;

2. სსცეფ - პრეზიდენტის უშუალო მოვალეობებს წარმოადგენს :

1. საერთო კრების ( ყრილობის ) და გამგეობის ( პრეზიდიუმის ) მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების განხორციელება ;

2. სსცეფ - ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა საწესდებო ამოცანების შესრულების მიზნით ;

3. სსცეფ - ურთიერთობების ჩამოყალიბება მის წევრებთან , WDSF- თან , სახელმწიფო და სხვა ორგანიზაციებთან ;

3. საერთო კრებას ( ყრილობას ) თავმჯდომარეობს პრეზიდენტი, ან მისი წარდგინებით, საერთო კრების ( ყრილობის ) მიერ არჩეული გამგეობის ( პრეზიდიუმის ) ერთ - ერთი წევრი ;

4 . გამგეობის ( პრეზიდიუმის ) სხდომებს თავმჯდომარეობს პრეზიდენტი ;

5 . სსცეფ - გამგეობაში ( პრეზიდიუმში ) პრეზიდენტს გააჩნია ჩვეულებრივი ერთი ხმა , ხოლო თანაბარი ხმების შემთხვევაში , მას აქვს გადამწყვეტი ხმა ;

6 . პრეზიდენტის არყოფნის ან სხდომაზე დაუსწრებლობის შემთხვევაში , მის მოვალეობას შეასრულებს ვიცე - პრეზიდენტი ;

7 . პრეზიდენტის ყველა სხვა დამატებითი უფლებამოსილებანი შესულია სსცეფ - შიდა საორგანიზაციო წესებში ;


სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili