მუხლი 11.ფედერაციის მმართველი ორგანოები

სსცეფ-სმმართველი ორგანოებია:

1.საერთო კრება (ყრილობა),რომელიცარისუმაღლესიდაიურიდიულიორგანო;

2.გამგეობა (პრეზიდიუმი) - რომელიც შედგება 11 წევრისგან - ფედერაციის მმართველი, აღმასრულებელი და ადმინისტრაციულიორგანო, რომელსაც ირჩევს ფედერაციის საერთო კრება (ყრილობა);

3.სსცეფთავისსაქმეებსაგვარებსდამოუკიდებლად, მესამემხარისზეგავლენისგარეშე. სსცეფ-სორგანოები უნდააირჩესანდაინიშნოს პროცედურებისშესაბამისად, რომელიც დამოუკიდებელიაპოლიტიკურიჩარევისათუზეგავლენისგან.

ა.საერთო კრება (ყრილობა)

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili