მუხლი 12. ფედერაციის საერთო კრება (ყრილობა)

1. ფედერაციის წევრთა საერთო კრება (ყრილობა) წარმოადგენს სცე - უმაღლეს ორგანოს . მხოლოდ სათანადოდ მოწვეული საერთო კრება ( ყრილობა ) რის უფლებამოსილი მიიღოს გადაწყვეტილებები ;

2. ფედერაციის საერთო კრება ( ყრილობა ) შეიძლება იყოს რიგითი და რიგგარეშე ;

3. სცე - პრეზიდენტი ან ყრილობის მიერ არჩეული გამგეობის (პრეზიდიუმის) ერთ-ერთი წევრი თავმჯდომარეობს ყრილობას , ყრილობის რეგლამენტის შესაბამისად ;

4. საერთო კრებას ( ყრილობას ) შეუძლია დანიშნოს დამკვირვებლები , რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ყრილობის მუშაობაში . მათ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ დებატებში , მაგრამ არა აქვთ ხმის მიცემის უფლება .
სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili