მუხლი 23. გამგეობა (პრეზიდიუმი)

. გამგეობა (პრეზიდიუმი)

1. სსცეფ - გამგეობა ( პრეზიდიუმი ) შედგება 11 წევრისაგან :

1. პრეზიდენტი - გიორგი გაჩეჩილაძე ( / 01031004544) ;

2. ვიცე - პრეზიდენტი - ივანე კანდელაკი ( / 01007004141) ;

3. გენერალური მდივანი - გიგა გაბუნია ( / 60001105410 ) ;

4. გამგეობის (პრე ზიდიუმის) წევრი - ლევან ახვლედიანი ( / 0 1002019565 );

5 . გამგეობის (პრე ზიდიუმის) წევრი - რაფაელ ანანიკიანი ( / 0 1001014285 );

6 . გამგეობის (პრე ზიდიუმის) წევრი - ლეილა ჩქარეული ( / 01024025284 );

7 . გამგეობის (პრე ზიდიუმის) წევრი - ნინო ქავზინაძე ( / 61001002898);

8. გამგეობის (პრე ზიდიუმის) წევრი - ალეკო ბუხაიძე ( / 60002015461);

9. გამგეობის (პრე ზიდიუმის) წევრი - რამაზ ლაზარიშვილი ( / 0 1019065504 );

10 . გამგეობის (პრე ზიდიუმის) წევრი - ლარისა გაჩეჩილაძე ( / 01001001394);

11 . გამგეობის (პრე ზიდიუმის) წევრი - თენგიზ გაჩეჩილაძე ( / 01020000346);

საპატიო პრეზიდენტი

2 . სსცეფ - პრეზიდენტი , ვიცე - პრეზიდენტი და გამგეობის (პრეზიდიუმის) სხვა წევრები აირჩევიან საერთო კრების ( ყრილობის) მიერ ინდივიდუალურად . თითოეული კანდიდატი უნდა იქნეს წარდგენილი მინიმუმ ერთი წევრის მიერ . გამგეობის (პრეზიდიუმის) წევრთა მანდატი იწყება იმ ყრილობის დასრულების შემდეგ , რომელზეც აირჩა და გრძელდება ოთხ წელიწადს , მომავალ საარჩევნო ყრილობამდე . ისინი შეიძლება ხელახლა იქნენ არჩეული ახალი ვადით ;

3 . სსცეფ - გამგეობაში (პრეზიდიუმში) თუ თანამდებობა ხდება ვაკანტური , გამგეობამ (პრეზიდიუმმა) უნდა შეავსოს იგი მომდევნო რიგით საერთო კრებამდე (ყრილობამდე) . შემცვლელი აირჩევა მანდატის დარჩენილი ვადით ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili