წესდებაში გამოყენებული შემოკლებების და ტერმინების განმარტებები

წინამდებარე წესდების დებულებების ინტერპრეტაციისას გამოიყენება შემდეგი განმარტებები :

1. სსცეფ ან ფედერაცია _ საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაცია ;

2. WDSF _ სპორტცეკვების მსოფლიო ფედერაცია (World DanceSport Federation) ;

3. რეგიონალური ფედერაცია _ სსცეფ - ქვემდებარე სამხარეო ორგანიზაცია ;

4. ყრილობა _ დელეგატთა საერთო კრება , სსცეფ - უმაღლესი ორგანო ;

5. გამგეობა ( პრეზიდიუმი ) _ სსცეფ - აღმასრულებელი ორგანო , რომელსაც ირჩევს სსცეფ - საერთო კრება ( ყრილობა ) და რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს ;

6. შეჯიბრის წესები _ სსცეფ - სა და WDSF - ის მიერ მიღებული შეჯიბრის ჩატარების წესები , სხვადასხვა ასაკობრივ ქვე - ჯგუფებში და კლასებში ;

7. ოფიციალური პირები _ ნებისმიერი პირი , ათლეტის ( მოცეკვავის ) გარდა , რომელიც ახორციელებს სპორტულ ცეკვებთან დაკავშირებულ საქმიანობას სსცეფ - ში , WDSF - ში , სხვა ასოციაციებში , ლიგებში და კლუბებში - კერძოდ : მსაჯები , მწვრთნელები , ოფიციალური დამსწრეები , სამედიცინო , ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი ;

8. ათლეტი _ მოცეკვავე , რომელიც დარეგისტრირებულია სსცეფ - მონაცემთა საერთო ბაზაში ;

9. წევრი _ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი და რეგისტრირებული ორგანიზაციები , გაერთიანებები , სპორტული კლუბები და კავშირები , რომლებიც მიღებული არიან სსცეფ - წევრად ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili