წესდებაში გამოყენებული შემოკლებების და ტერმინების განმარტებები

წინამდებარე წესდების დებულებების ინტერპრეტაციისას გამოიყენება შემდეგი განმარტებები :

1. სსცეფ ან ფედერაცია _ საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაცია ;

2. WDSF _ სპორტცეკვების მსოფლიო ფედერაცია (World DanceSport Federation) ;

3. რეგიონალური ფედერაცია _ სსცეფ - ქვემდებარე სამხარეო ორგანიზაცია ;

4. ყრილობა _ დელეგატთა საერთო კრება , სსცეფ - უმაღლესი ორგანო ;

5. გამგეობა ( პრეზიდიუმი ) _ სსცეფ - აღმასრულებელი ორგანო , რომელსაც ირჩევს სსცეფ - საერთო კრება ( ყრილობა ) და რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს ;

6. შეჯიბრის წესები _ სსცეფ - სა და WDSF - ის მიერ მიღებული შეჯიბრის ჩატარების წესები , სხვადასხვა ასაკობრივ ქვე - ჯგუფებში და კლასებში ;

7. ოფიციალური პირები _ ნებისმიერი პირი , ათლეტის ( მოცეკვავის ) გარდა , რომელიც ახორციელებს სპორტულ ცეკვებთან დაკავშირებულ საქმიანობას სსცეფ - ში , WDSF - ში , სხვა ასოციაციებში , ლიგებში და კლუბებში - კერძოდ : მსაჯები , მწვრთნელები , ოფიციალური დამსწრეები , სამედიცინო , ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი ;

8. ათლეტი _ მოცეკვავე , რომელიც დარეგისტრირებულია სსცეფ - მონაცემთა საერთო ბაზაში ;

9. წევრი _ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი და რეგისტრირებული ორგანიზაციები , გაერთიანებები , სპორტული კლუბები და კავშირები , რომლებიც მიღებული არიან სსცეფ - წევრად ;

სიახლენი
Batumi World Open - 2017

Batumi World Open - 2017

XII მსოფლიო ღია რეიტინგული შეჯიბრებები 

"ბათუმი - 2017 " .  

13.06.2017 იხილე...
კავკასიის თასი 2017

კავკასიის თასი 2017

XXII მსოფლიო ღია რეიტინგული შეჯიბრებები

და საქართველოს 2017 წლის ეროვნული ჩემპიონატი

12.04.2017 იხილე...

პრეს-რელიზი #2016-07

პრეს-რელიზი #2016-07

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2016 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

30.12.2016 იხილე...
 
კალენდარი
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili