მუხლი 32. ფინანსები

1. სსცეფ - ფინანსური პერიოდი შეადგენს ერთ წელს . იგი იწყება 1 იანვარს და მთავრდება 31 დეკემბერს ;

2. სსცეფ - შემოსავლები და ხარჯები უნდა იმართებოდეს ისე , რომ შესაბამისობაში მოდიოდეს ფინანსურ პერიოდთან ;

3. სსცეფ - გენერალური მდივანი პასუხიმგებელია სსცეფ - ყოველწლიური გაერთიანებუ-ლი ანგარიშის შედგენაზე მის შვილობილ კომპანიებთან ერთად ( თუკი ასეთი არსებობს ) 31 დეკემბრის მდგომარეობით .

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili