მუხლი 2. სსცეფ-ს წევრი კლუბიდან - კლუბში გადასვლის სხვადასხვა ვარიანტები

წინამდებარე დებულება არეგულირებს ათლეტის სსცეფ - წევრი ერთი კლუბიდან - მეორე კლუბში გადასვლის ქვევით ჩამოთვლილ ვარიანტებს :

1. სსცეფ - ”A” და ქვევით კლასამდე ათლეტის გადასვლა კლუბიდან - კლუბში ;

2. სსცეფ - S და M კლას ის ათლეტის გადასვლა კლუბიდან - კლუბში ;

3. სსცეფ - წევრ ახალ კლუბში ათლეტის დარეგისტრირება , მას შემდეგ რაც მან საკუთარი სურვილით დატოვა სსცეფ - წევრი სხვა კლუბი ;

4. სსცეფ - წევრ ახალ კლუბში ათლეტის დარეგისტრირება , მას შემდეგ რაც ის

გარიცხა სსცეფ - წევრმა სხვა კლუბმა ;

5. ათლეტის გადასვლა სსცეფ-ს ერთი რეგიონალური კლუბიდან - მეორე რეგიონალურ კლუბში, თუკი ოჯახური მდგომარეობის ან სხვა მიზეზების გამო, ათლეტმა შეიცვალა საცხოვრებელი (ან დროებითი რეგისტრაციის) მისამართი;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili