მუხლი 7. განსაკუთრებული ფორს-მაჟორული დებულებები

1. თუკი ათლეტის გადასვლა სსცეფ - წევრი ერთი კლუბიდან - მეორე კლუბში გამოწვეულია არსებული კლუბის ლიკვიდაციის გამო , ან კლუბის სსცეფ - წევრობიდან გარიცხვის გამო , ან ამ კლუბისთვის დაწესებული წევრობის უფლების შემზღუდველი სხვა გარემოებების გამო - ასეთ შემთხვევაში ათლეტს ერთპიროვნულად აქვს უფლება მოითხოვოს სსცეფ - წევრ ახალ კლუბში გაწევრიანება ( ძველი კლუბის დაზარალებული მწვრთნელის შუამდგომლობის გარეშე ) და ის განთავისუფლებული იქნება მე -8 მუხლში მითითებული ყველა ფინანსური ვალდებულების შესრულებისგან ; ხოლო სსცეფ - პრეზიდიუმი იტოვებს უფლებას ერთპიროვნულად დააკმაყოფილოს მსგავსი გადასვლა და ასახოს ეს ფედერაციის ათლეტთა საერთო ბაზაში ;

2. თუკი ათლეტი ითხოვს საერთაშორისო ტრასფერს და სურს , რომ სსცეფ - პრეზიდიუმა შეუფერხებლად და დროულად დაადასტუროს ასეთი სახის ტრანსფერი , მაშინ ათლეტი ვალდებულია ამ დებულების მე -8 მუხლის თანახმად დაზარალებულ მწვრთნელს და ფედერაციას სრულად დაუკმაყოფილოს ყველა ფინანსური ვალდებულება , წინააღმდეგ შემთხვევაში სსცეფ - პრეზიდიუმი არ დაადასტურებს ასეთ ტრანსფერს და ამოქმედდება

WDSF- ის შეჯიბრის წესების მიერ ( მუხლი D.2. პუნქტები 2.2.3 და 2.2.4) დადგენილი სადისკვალიფიკაციო ვადები ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili