მუხლი 6. ათლეტის გადასვლა სსცეფ-ს ერთი რეგიონალური კლუბიდან - მეორე რეგიონალურ კლუბში

1. თუკი ათლეტის გადასვლა სსცეფ - ერთი რეგიონალური კლუბიდან - მეორე რეგიონალურ კლუბში , გამოწვეულია ოჯახური მდგომარეობის ან სხვა მიზეზების გამო და

მას მოუწია საცხოვრებელი მისამართის (დროებით ან მუდმივად) შეცვლა , ასეთ შემთხვევაში ის განთავისუფლებულია ფინანსური ვალდებულების შესრულებისგან და ასევე , თუკი მისი არსებული ”დაზარალებული”კლუბის ხელმძღვანელი არ დაუკმაყოფილებს მას ასეთი სახის გადასვლას , სსცეფ - პრეზიდიუმი იტოვებს უფლებას ერთპიროვნულად დააკმაყოფილოს მსგავსი გადასვლა და ასახოს ეს ფედერაციის ათლეტთა საერთო ბაზაში ;

2. ამ სახის გადასვლის დასამტკიცებლად ათლეტი ვალდებულია წარმოადგინოს ყველა საჭირო საბუთი - პრეზიდიუმის მოთხოვნისთვანავე;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili