მუხლი 9. დასკვნითი დებულებები

1. წინამდებარე დებულება დამტკიცებულია სსცეფ - პრეზიდიუმის მიერ და ძალაში შედის მისი ხელმოწერის დღეს ;

2. სსცეფ - გენერალურ მდივანს აქვს ვალდებულება ყველა წევრს მიაწოდოს აღნიშნული - (პრეზიდიუმის მიერ დამტკიცებული) დებულება ( ნებისმიერი სახის ელექტრონული საშუალებით ) გასაცნობად ;

3. წინამდებარე დებულების ტექსტის გამნარტება - შედის მხოლოდ ფედერაციის პრეზიდიუმის დისკრეციაში ;

4. წინამდებარე დებულების დარღვევის თავიდან ასაცილებლად - სსცეფ - პრეზიდიუმი ათლეტის , მწვრთნელების ან კლუბის ხელმძღვანელების წინააღმდეგ - გამოიყენებს ყველა სახის დიციპლინარულ სასჯელს და უზრუნველყოფს ამ დებულების ყველა მუხლის სრულყოფილად და დაცვას ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili