მუხლი 5. სსცეფ-ს წევრ ახალ კლუბში ათლეტის დარეგისტრირება, მას შემდეგ, რაც ის გარიცხა სსცეფ-ს წევრმა სხვა კლუბმა;

1. თუკი გარკვეული მიზეზების გამო ( გარდა ფინანსური ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ) სსცეფ - წევრი გარიცხავს ათლეტს საკუთარი კლუბიდან და ამას დროულად ასახავს მონაცემთა საერთო ბაზაში , ხოლო სსცეფ - წევრი სხვა კლუბის ხელმძღვანელი თანახმაა მიიღოს ეს ათლეტი საკუთარ კლუბში , ასეთ შემთხვევაში - ათლეტს აქვს უფლება დარეგისტრირდეს ახალი კლუბის სახელით მონაცემთა საერთო ბაზაში , ამ დებულების მე -8 მუხლში მოყვალინილი ფინანსური ვალდებულების შესრულების გარეშე ;

2. მაგრამ , თუკი გარიცხვა გამოწვეული იყო ფინანსური ვალდებულებების არ შესრულების გამო , რათა ათლეტს შეგნებულად მიხდინა კლუბიდან გარიცხვის საკითხის ინიცირება , ასეთ შემთხვევაში - ათლეტი ვერ დარეგისტრირდება ახალი კლუბის სახელით , სანამ სრულად არ დაფარავს ძველი ”დაზარალებული” კლუბის მიმართ არსებულ ფინანსურ დავალიანებას და წინამდებარე დებულების მე -8 მუხლით განსაზღვრულ ყველა ფინანსურ ვალდებულებას ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili