მუხლი 4. ოსტატობის კლასის მინიჭების წესები

1. ოსტატობის კლასი ენიჭება ათლეტს , სსცეფ - და მისი წევრების მიერ ჩატარებულ შეჯიბრებებზე მიღებული შედეგების მიხედვთ;

2. ათლეტს რომელსაც არ აქვს გააჩნია კლასი , შეიძლება მიენიჭოს «Е» კლასი , თუ მან გაიარა სწავლების საწყისი კურსი ექვსი (6) ცეკვის პროგრამით და მისი მწვრთნელის განცხადების საფუძველზე უკვე მიიღო საკლასიფიკაციო წიგნაკი ;

3. D და С კლასების მინიჭება ხდება სსცეფ - სპორტ - დირექტორის მიერ , კლუბის ან რეგიონალური ფედერაციის ხელმძღვანელის წარდგინების შემდეგ და შესაბამის შეჯიბრებებზე დაგროვებული ქულების საფუძველზე ;

4. თუ ათლეტმა , რომელსაც არ გააჩნია კლასი , გაიარა სწავლების კურსი 8 ცეკვით და მისი ასაკობრივი კატეგორიაა იუნიორი -2 და უფრო მაღლა , კლუბის ხელმძღვანელის წარდგინების საფუძველზე შეიძლება მიენიჭოს «D» კლასი ;

5. B, A, S და М კლასის მინიჭება ხდება მხოლოდ სსცეფ - ის პრეზიდიუმის მიერ , შესაბამისი რეგიონალური ორგანიზაციის ან კლუბის წარდგინების საფუძველზე ;

6. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში # 1 მოცემულია ქულათა დათვლის ის სისტემა , რომლის მიხედვითაც ათლეტს ( წყვილები ) ერიცხება შესაბამისი ქულები , ხოლო ცხრილში #2 მოცემულია სისტემა , რომლის მიხედვითაც ერიცხებათ ქულები სოლო - Solo შემსრულებლებს , ცხრილში #3 კი მოცემულია სისტემა , რომლის მიხედვითაც ერიცხებათ ქულები გუნდებს ( ანსამბლებს );

ცხრილი # 1

შეჯიბრში მონაწილე წყვილთა რაოდენობა

1-2

3-6

7-12

13-18

19-24

25-36

37-54

55-78

79-108

109-144

145-186

187 და მეტი

1.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

1

2

3

4

5

6

7

6.

1

2

3

4

5

6

7.

1

2

3

4

5

8.

1

2

3

4

9.

1

2

3

10.

1

2

11.

1

ცხრილი #2

სოლო

რაოდ - ბა

ადგილი

3-5

5-9

10-12

13-18

19-25

26-35

36-45

46

1

4

7

8

9

10

11

12

15

2

3

6

7

8

9

10

11

14

3

2

5

6

7

8

9

10

13

4

1

4

5

6

7

8

9

12

5

0.5

3

4

5

6

7

8

11

6

0

2

3

4

5

6

7

10

7

0

1

2

3

4

5

6

9

8

0

0.5

1.5

2.5

3.5

4

5

8

9

0

0

1

2

3

3.5

4.5

7

10

0

0

0.5

1.5

2.5

3

4

6

11

0

0

0

1

2

2.5

3.5

5

12

0

0

0

0.5

1.5

2

3

4

ცხრილი #3

ტურნირში მონაწილე გუნდთა რაოდენობა

 

გუნდი

1

2

3

4

5

6

7

8

 

მონაწილე

ადგილი .

1-2

3-6

7-12

13-18

19-24

25-36

37-54

55-78

1.

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

3

4

5

6

7

8

9

3.

3

4

5

6

7

8

4.

3

4

5

6

7

5.

3

4

5

6

6.

3

4

5

7.

3

4

8.

 

3

9.

2

7. ქულათა დარიცხვა წყვილში ხდება - თითოეულ ათლეტზე ცალ - ცალკე, სოლო შემსრულებელზე ინდივიდუალურად; გუნდში ( ანსამბლში ) კი - თითოეულ ათლეტზე ცალკე , ოსტატობის კლასის და დაკავებული ადგილის მიხედვით .

8. იმისთვის რომ ათლეტი , რომელიც გამოდის წყვილში ან ანსამბლში , გადავიდეს B -დან A კლასში, ან A -დან S კლასში - მას ქულათა საერთო ჯამში უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 4 ქულისა , რომელიც დაგროვებული აქვს ქვემოთ ჩამოთვლილი შეჯიბრებებიდან ერთ - ერთზე :

- საქართველოს ჩემპიონატი

- საქართველოს თასი

- სსცეფ - ის პრეზიდიუმის მიერ აღიარებული საერთაშორისო რანგის შეჯიბრი;

ყველა კლასის და კატეგორიის ათლეტები , რომლებიც მოხვდებიან ზემოთ ჩამოთვლილი შეჯიბრის მეორე ტურში - მიიღებენ დამატებით ერთ ქულას .

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili