მუხლი 2. ორგანიზატორების ფინანსური ვალდებულებები

1. სსცეფ - წევრი , ორგანიზატორი - ვალდებულია შჯიბრის ჩატარების შემდეგ 1 თვის ვადაში გადაიხადოს შეჯიბრის ლიცენზირების გადასახადი, რაზეც ის სსცეფ-ს გენერალური მდივნისგან მიიღებს შესაბამის ინვოისს.

შეჯიბრის ლიცენზირების გადასახადი

გადახდა ხდება - საბანკო ანგარიშსწორებით

(ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) - გადასახადის დღეს არსებული ეროვნული ბანკის გაცვლითი კურსის მიხედვით) :

1. “A” კატეგორიის შეჯიბრი 300 US$ ;

2. “B” კატეგორიის შეჯიბრი 250 US$ ;

3. “C” კატეგორიის შეჯიბრი 200 US$ ;

4. “D” კატეგორიის შეჯიბრი 100 US$ ;

5. “E” კატეგორიის შეჯიბრი 20 US$ ;

2. სსცეფ - წევრი , ორგანიზატორი - ვალდებულია შჯიბრის გაუქმების შემთხვევაში, განაცხადის წარდგენიდან 1 თვის ვადაში გადაიხადოს შეჯიბრის გაუქმების გადასახადი, რაზეც ის სსცეფ-ს გენერალური მდივნისგან მიიღებს შესაბამის ინვოისს.

შეჯიბრის გაუქმების გადასახადი

გადახდა ხდება - საბანკო ანგარიშსწორებით

(ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) - გადასახადის დღეს არსებული ეროვნული ბანკის გაცვლითი კურსის მიხედვით) :

1. “A” კატეგორიის შეჯიბრი 800 US$ ;

2. “B” კატეგორიის შეჯიბრი 500 US$ ;

3. “C” კატეგორიის შეჯიბრი 400 US$ ;

4. “D” კატეგორიის შეჯიბრი 50 US$ ;

5. “E” კატეგორიის შეჯიბრი 10 US$ ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili