წესების მოქმედების და გამოყენების სფერო

1. ჩაცმულობის წესების წინმდებარე რედაქცია დამტკიცებულია საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის გამგეობის ( პრეზიდიუმის ) მიერ და ეს წესები შედგენილია სპორტცეკვების მსოფლიო ფედერაციის ( შემდგომ ტექსტში WDSF -ის ) ჩაცმულობის წესების სრული დაცვით ;

2. წინამდებარე წესები მოქმედებს სსცეფ - ეგიდით მიერ ორგანიზებულ ყველა შჯიბრზე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და მათი დაცვა სავალდებულოა სსცეფ - ყველა წევრის მიერ ;

3. სსცეფ - გამგეობას ( პრეზიდიუმს ) უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები და შესწორებები ამ წესებში და ასევე დაუშვას გამონაკლისები ;

4. წინმდებარე წესები ძალაში შედის 2014 წლის 01 მარტიდან ; სსცეფ - ოფიციალური ვებ - გვერდის www. gndsf.ge ამოქმედების შემდეგ , წესები გამოქვეყნდება საიტზე და ხელმისაწვდომი იქნება სსცეფ - ყველა წევრისთვის ;

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili