« მოცეკვავეები

საიდენტიფიკაციო კოდი 10143
სახელი გოლეთიანი ნიტა
სქესი ქალი პარტნიორი
ცეკვის კატეგორია წყვილი
სტუდია რითმი
სტატუსი არა აქტიური
კატეგორია
Youth
MIN

პარტნიორ(ებ)ი

სტატუსი კაცი პარტნიორი ქალი პარტნიორი  
აქტიური 2014-07-01 მესროპოვი გიორგი [რითმი] გოლეთიანი ნიტა [რითმი] დეტალურად
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili