« მოცეკვავეები

საიდენტიფიკაციო კოდი 10522
სახელი დალალიშვილი მახარე
სქესი კაცი პარტნიორი
ცეკვის კატეგორია წყვილი
სტუდია სიხარული
სტატუსი არა აქტიური
კატეგორია
Junior II
MIN

პარტნიორ(ებ)ი

სტატუსი კაცი პარტნიორი ქალი პარტნიორი  
აქტიური 2014-11-09 დალალიშვილი მახარე [სიხარული] გორელიშვილი თათა [თელა] დეტალურად
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili