« მოცეკვავეები

საიდენტიფიკაციო კოდი 11032
სახელი დევაძე ლიზი
სქესი ქალი პარტნიორი
ცეკვის კატეგორია წყვილი
სტუდია ლასვეგა
სტატუსი არა აქტიური
კატეგორია
Junior I
MIN

პარტნიორ(ებ)ი

სტატუსი კაცი პარტნიორი ქალი პარტნიორი  
აქტიური 2016-02-03 ბერიძე ამირან [ლასვეგა] დევაძე ლიზი [ლასვეგა] დეტალურად
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili