მოცეკვავეები

სულ მოიძებნა 18 ჩანაწერი.
# საიდენტიფიკაციო კოდი სახელი სტუდია სტატუსი მდებარეობა კატეგორია კლასი
1 11083 დუმბაძე ლინდა ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Adult
2 11079 ბაღუშვილი ანა ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Junior II
3 11089 ბაღუშვილი რატი ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Adult
4 11333 ბერაშვილი ნინო ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Adult
0
5 11084 ბერია თორნიკე ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Junior II
6 11088 ბერიძე ნინო ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Youth
7 11078 დარჯანია თეკლა ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Youth
8 11082 დევრიშაძე ანა ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Adult
9 11330 ვადაჭკორია ალაექსანდრე ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Adult
0
10 11080 ვაჩეიშვილი ანა ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Youth
11 11085 თავართქილაძე იური ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Youth
12 11087 თავდუმაძე ნიკოლი ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Youth
13 11331 თანდილავა თათია ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Adult
0
14 11086 თორდია მარიამ ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Adult
15 11081 კახიძე გიორგი ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Adult
16 11077 კერესელიძე ნინო ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Youth
17 11090 მეგრელიძე ქეთევან ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Junior II
18 11332 შაფათავა მარიამ ევრაზია არა აქტიური აჭარა
Adult
0
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili