მოცეკვავეები

სულ მოიძებნა 2 ჩანაწერი.
# საიდენტიფიკაციო კოდი სახელი სტუდია სტატუსი მდებარეობა კატეგორია კლასი
1 10489 გორდეზიანი ნიცა ლასვეგა არა აქტიური აჭარა
Juvenile II
E
2 10109 ეზიაშვილიi ნია თელა არა აქტიური თბილისი
Junior II
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili