მოცეკვავეები

სულ მოიძებნა 21 ჩანაწერი.
# საიდენტიფიკაციო კოდი სახელი სტუდია სტატუსი მდებარეობა კატეგორია კლასი
1 11729 არქანია ნინო ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior II
2 12078 გორდეზიანი ანი არა აქტიური
Juvenile I
0
3 10489 გორდეზიანი ნიცა ლასვეგა არა აქტიური აჭარა
Junior I
E
4 11722 დარსანია ანი ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior I
5 10109 ეზიაშვილიi ნია თელა არა აქტიური თბილისი
Youth
6 11731 ეფსია კესარია ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior II
7 11715 თორდია ნინო ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior I
8 11724 კვარაცხელია ანი ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior II
9 11728 ლაგვილავა ელენე ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior I
10 11727 ნარმანია აზა ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior I
11 11714 როგავა მეგი ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior I
12 11720 ფარულავა გვანცა ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior I
13 11717 ფიფია ლიზი ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior I
14 11730 ქირია ნინო ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Juvenile II
15 11723 ქირია ტატო ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Youth
16 11726 ქობალია ლევან ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior II
17 11716 ცხადაია ლიზი ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior I
18 11719 ჭკადუა ვატო ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Juvenile II
19 11718 ჭკადუა ტატა ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Juvenile II
20 11721 ჯაბუა კესარია ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior I
21 11725 ჯიქია ნინო ეზი არა აქტიური სამეგრელო
Junior II
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili