მოცეკვავეები

სულ მოიძებნა 20 ჩანაწერი.
# საიდენტიფიკაციო კოდი სახელი სტუდია სტატუსი მდებარეობა კატეგორია კლასი
1 10334 ბინიაშვილი ნიკოლ ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Junior II
E
2 10338 გეგელია ია ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Junior II
3 10335 ზუბიაშვილი ანა ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Youth
4 10407 კურტანიძე თინათინ ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Adult
5 10336 ლეჟავა მარიამ ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Junior II
6 12097 ლიჩოშვილი ანა ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Junior I
0
7 12099 ლოჩოშვილი კესო ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Junior I
0
8 10330 მაღრაძე ელენე ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Youth
9 10329 მაჭარაშვილი მარიამ ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Junior II
10 12095 ნახუცრიშვილი ნინო ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Junior I
0
11 10331 ნინოშვილი ნათია ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Youth
12 10337 სხირტლაძე თათული ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Junior II
13 12098 ტორაძე ქეთევან ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Juvenile II
0
14 12096 ფილფანი გიორგი ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Junior I
0
15 10333 ქართველიშვილი სალომე ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Adult
16 10332 ყაველაშვილი მარიამ ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Adult
17 10669 ცოტაძე გვანცა ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Adult
18 12094 წიკლაური მარიამ ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Junior II
0
19 11221 ხონელიძე ელეონორა ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Adult
20 10408 ჯაიანი მარიამ ლათინ დენსი არა აქტიური თბილისი
Adult
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili