მოცეკვავეები

სულ მოიძებნა 34 ჩანაწერი.
1 2
# საიდენტიფიკაციო კოდი სახელი სტუდია სტატუსი მდებარეობა კატეგორია კლასი
1 11266 ალადაშვილი ლიზი პრესტო არა აქტიური თბილისი
Junior I
E
2 11224 ბუჩუნტელი ხატია პრესტო არა აქტიური თბილისი
Junior II
E
3 11198 გოჩაშვილი ელენე პრესტო არა აქტიური თბილისი
Junior I
2
4 10124 დემურაშვილი მაგდა პრესტო არა აქტიური თბილისი
Adult
5 10247 ესართია ინგა პრესტო არა აქტიური თბილისი
Adult
6 11657 ზუროშვილი ანანო პრესტო არა აქტიური თბილისი
Junior II
0
7 10121 კეკელაშვილი თამარ პრესტო არა აქტიური თბილისი
Adult
8 10227 კეკელაშვილი მარიამ პრესტო არა აქტიური თბილისი
Youth
9 10248 კიკალიშვილი ლუკა პრესტო არა აქტიური თბილისი
Junior I
E
10 10617 კიკალიშვილი ნანა პრესტო არა აქტიური თბილისი
Adult
E
11 10616 კიკალიშვილი სალომე პრესტო არა აქტიური თბილისი
Youth
12 11225 კულიგიანი ანა პრესტო არა აქტიური თბილისი
Junior II
E
13 10129 მაისურაძე მირანდა პრესტო არა აქტიური თბილისი
Youth
14 11223 მანასიანი როზა პრესტო არა აქტიური თბილისი
Junior II
E
15 11391 მახარაშვილი ამირან პრესტო არა აქტიური თბილისი
Juvenile II
0
16 11390 მახარაშვილი მაიკო პრესტო არა აქტიური თბილისი
Juvenile I
0
17 10250 მილუაშვილი სანდრო პრესტო არა აქტიური თბილისი
Adult
18 10120 მისაკიანი დავით პრესტო არა აქტიური თბილისი
Junior II
E
19 11035 მკრტიჩიანი დიანა პრესტო არა აქტიური თბილისი
Adult
E
20 10119 მოდებაძე ანა პრესტო არა აქტიური თბილისი
Junior II
E
21 10122 მოდებაძე ლიზი პრესტო არა აქტიური თბილისი
Junior I
E
22 10133 მოსიკაშვილი სალომე პრესტო არა აქტიური თბილისი
Youth
23 10302 მსუქნიშვილი ალექსანდრე პრესტო არა აქტიური თბილისი
Youth
24 10128 მძელური მარიამ პრესტო არა აქტიური თბილისი
Junior II
25 11197 საყვარელიძე გუგა პრესტო არა აქტიური თბილისი
Junior II
E
26 10249 სოლომნიშვილი თამთა პრესტო არა აქტიური თბილისი
Youth
27 10132 სულაშვილი ნუცა პრესტო არა აქტიური თბილისი
Juvenile II
E
28 11389 ფირცხელავა ლადო პრესტო არა აქტიური თბილისი
Juvenile II
0
29 11036 ქათამაძე ლიზი პრესტო არა აქტიური თბილისი
Juvenile II
0
30 10251 ქობულაძე საბა პრესტო არა აქტიური თბილისი
Juvenile II
1 2
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili