« მოცეკვავეები

საიდენტიფიკაციო კოდი 10029
სახელი რევიშვილი გიორგი
სქესი კაცი პარტნიორი
ცეკვის კატეგორია წყვილი
სტუდია არტ-დანსი
სტატუსი აქტიური
კატეგორია
Youth
MIN

პარტნიორ(ებ)ი

სტატუსი კაცი პარტნიორი ქალი პარტნიორი  
აქტიური 2014-07-01 რევიშვილი გიორგი [არტ-დანსი] ნაროზაშვილი ქეთევან [არტ-დანსი] დეტალურად
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili