« მოცეკვავეები

საიდენტიფიკაციო კოდი 10549
სახელი ფიჩხაია ნინი
სქესი ქალი პარტნიორი
ცეკვის კატეგორია სოლო წყვილი
სტუდია თელა
სტატუსი არა აქტიური
კატეგორია
Junior II
MIN

პარტნიორ(ებ)ი

სტატუსი კაცი პარტნიორი ქალი პარტნიორი  
აქტიური 2015-01-29 ახალმოსულიშვილი გიორგი [თელა] ფიჩხაია ნინი [თელა] დეტალურად
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili