« მოცეკვავეები

საიდენტიფიკაციო კოდი 10549
სახელი ფიჩხაია ნინი
სქესი ქალი პარტნიორი
ცეკვის კატეგორია სოლო წყვილი
სტუდია თელა
სტატუსი არა აქტიური
კატეგორია
Junior I
MIN

პარტნიორ(ებ)ი

სტატუსი კაცი პარტნიორი ქალი პარტნიორი  
აქტიური 2015-01-29 ახალმოსულიშვილი გიორგი [თელა] ფიჩხაია ნინი [თელა] დეტალურად
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili