მოცეკვავეები

სულ მოიძებნა 31 ჩანაწერი.
1 2
# საიდენტიფიკაციო კოდი სახელი სტუდია სტატუსი მდებარეობა კატეგორია კლასი
1 11596 აშვეთია ანამარია T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile II
0
2 10770 ბანძავა ანა T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior II
E
3 10769 ბანძავა თეკლა T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile II
E
4 10768 ბეჟანიშვილი მარიამ T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile II
E
5 11601 ბეშკენაძე ლიზი T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile II
0
6 11599 ბიბიჩაძე თინათინ T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior I
0
7 11605 ბურჯანაძე ლიკა T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile II
0
8 11607 გელხვიიძე დიანა T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior I
0
9 11606 გელხვიიძე რეზო T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior I
0
10 10945 გოლეთიანი ანანო T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile I
E
11 11597 გოლეთიანი ნინი T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile I
0
12 10767 დემურიშვილი ქეთევან T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior I
E
13 10256 ზარიძე რუსუდან T&B არა აქტიური იმერეთი
Adult
D
14 11603 ზოსიაშვილი ნია T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile I
0
15 10772 კაპანაძე თეკლა T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile II
E
16 11604 კრავიშვილი გიორგი T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile I
0
17 10775 კრავიშვილი ნინო T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile II
E
18 10773 ლანჩავა ლიზი T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior I
E
19 10774 ორაგველიძე მარიამი T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile II
E
20 11598 რუზალაური მარიამ T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior I
0
21 11600 სვინტრაძე მარიამ T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior I
0
22 11608 სოხაძე ნია T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior I
0
23 10254 სუპატაშვილი იური T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior II
E
24 10255 სუპატაშვილი მარიამ T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior I
C
25 10771 ტყეშელაშვილი მარიამ T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior I
E
26 11602 ყაჭეიშვილი ანრი T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile II
27 10946 ჩომახიძე ლიზი T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior I
E
28 11609 ჭყოიძე ანეტა T&B არა აქტიური იმერეთი
Juvenile II
0
29 10257 ხელაძე ანანო T&B არა აქტიური იმერეთი
Youth
E
30 10259 ხელაძე ლიკა T&B არა აქტიური იმერეთი
Junior II
E
1 2
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili