ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

01.08.2017
საქართველოს სპორცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება 2017 წლის რიგირთი, საარჩევნო ყრილობის მოწვევის შესახებ !

 ყრილობის ჩატარების დრო და ადგილი:
2017 წლის 3 სექტემბერი ( 12:00 საათი)
მის: ა.წერეთლის #126, თბილისი

წესდების თანახმად, პრეზიდიუმის წევრების კანდიდატების დასახელება ხდება უშუალოდ ყრილობაზე და ფარული კენჭსყრით აირჩევა უმრავლესობის მიერ.

ხოლო პრეზიდენტობის მსურველმა კანდიდატებმა, წესდების თანახმად, განაცხადი ფედერაციის გამგეობაშ უნდა შემოიტანონ არჩევნების ჩატარებამდე 25 დღით ადრე ( ანუ,  ა,წ - ის 9 აგვისტომდე)  და ფედერაციის გენ.მდივანი არაუგვიანეს ა.წ-ის 14 აგვისტოს პრეზიდიუმის ყველა წვერს გააცნობს პრეზიდენტობის კანდიდატებს. 

სიახლენი
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების 

სამოქმედო გეგმა–კალენდარი

თბილისი, საქართველო
04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Batumi World Open - 2017

Batumi World Open - 2017

XII მსოფლიო ღია რეიტინგული შეჯიბრებები 

"ბათუმი - 2017 " .  

13.06.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili